Metinlerin Yüklenmesi

Bölüm sahibi yazarların öncelikle www.rumeliya.com adresine üye olması gerekmektedir. Yazarlar çalışmalarını www.rumeliya.com adresine yükler. Yükleme esnasında şunlar istenir:

1. Kitap bölümü metni (Yazım kurallarına uygun haliyle yüklenir. Örnek Kitap Bölümü)

2. Telif devir sözleşmesi (Sistemden indirilip doldurulur ve yerine yüklenir.)

3. İntihal Raporu (Herhangi bir istemden alınan rapor kabul edilir ve sınır %25’tir.)

4. Etik Kurul Raporu (Gerek duyulursa ekleyiniz, bkz. https://www.rumelide.com/lang-tr/icerik/yayin-ilkeleri.html)

5. Ödeme Dekontu (Yazar adı soyadı kesinlikle olmalıdır.)

Bu içerik 10.02.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 277 kez okundu.