Değerlendirme Sonucuna İtiraz Etme

Yazar(lar)ın değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı saklıdır. Yazar(lar) itirazlarını, değerlendirme sonuçları kapsamındaki görüş ve yorumları referans göstererek, karar kendilerine iletildikten sonra 7 gün içerisinde editor@rumeliya.com adresine yazmalıdır. Yapılan itirazlar editörler kurulu tarafından en geç 15 gün içinde incelenir. Yazar(lar)ın yapmış olduğu itirazlarla ilgili olarak alan uzmanı bir hakem atanır. Hakem tarafından önce çalışma incelenir, ardından diğer hakem görüşleri ile birlikte son bir değerlendirme yapılır ve sonuç yazar(lar)a bildirilir.

Bu içerik 11.08.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 569 kez okundu.