Kitaplar


13. Öztaş, S. (Ed.) (2022). Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi. İstanbul & Kırklareli: RumeliYA.
Deniz GÜNER
Edip DURMAZ
Gürhan KINALI
Mahmut AKKOR
Nesrin AKKOR
Sezai ÖZTAŞ
Tekin TUNCER

Resim

12. Altun, S. S. (2022). Romanda Bir Kent İmgesi Olarak ANKARA (1920-1955). Belgrad & Kırklareli: UTOPIA & RumeliYA
Sezin Seda ALTUN
Resim
11. Yıldırım Sağlam, B. (2022). 
MİT VARMIŞ MİT YOKMUŞ Yapısöküm ve Metinlerarasılık Bağlamında 1980 Sonrası Kurmaca Metinlerde Gılgamış Miti -tiyatro, anlatı, hikâye, roman-. Ankara & Kırklareli: SAGE & RumeliYA: 120TL 

Resim

10. Şencan, F. (2022). Kent/li/leşme Sürecinde Bağımlılık Sarmalı. Ankara & Kırklareli: SAGE & RumeliYA: 120TL 
Resim

9. Yıldırım Sağlam, B. (2022). Lotus Pokus ve Gölgesi & Kremalı Çörek. Kırklareli:  SAGE  & RumeliYA: 100TL 
Resim

8. Yılmaz, Y. (2021). Türkçenin Cümle Bilgisi. Kırklareli:  SAGE  & RumeliYA: 120TL 

Resim

7. Şenlik, A. Ş. (2021). Zur Satzverknüpfung im Altosmanischen. Kırklareli:  SAGE  & RumeliYA: 120TL 

Resim


6. Şenlik, A. Ş. (2021). Ana Hatlarıyla Almanya Türkolojisi. Kırklareli:  SAGE  & RumeliYA: 100TL 

Resim

5. Kržan, M. (2021). Life’s Meaning and Religion in Contemporary Europe The Case of Slovenia. Kırklareli: RumeliYA & SAGE. 120TL 

Resim
Resim


ResimResim


1. Yayla, Y.; Alemdar, E.; Pepiç, N.; Erol, H. İ.; Tuncer, M; Yılmaz, Y. (2021). Sancak Bölgesi Osmanlı Kültür Mirası Novi Pazar Hazire Şahideleri. Kırklareli: RumeliYA: 500 TL 

Resim

Bu içerik 28.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 1273 kez okundu.