Yazım Kuralları

RumeliYA Kitap Bölümleri için şu kurallara dikkat ederek yazınız:

Başlık: İçerikle uyumlu, onu en iyi ifade eden bir başlık olmalı ve 11 punto ile koyu harflerle genel ortadan, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12 sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Özel adlar ve ilk kelime dışında küçük harfle yazılmalıdır.

Yazar ad(lar)ı ve adresi: Yazının başlığının altında yazar adı ve soyadı olmalı, buna bağlı dipnotta da unvanı, üniversitesi, fakültesi, bölümü, epostası, ORCID ID’si olmalıdır.

Ana metin: 
A4 (dergi boyutu) için: 21x29,7 cm, Word programında, Georgia yazı karakteri ile 10 punto, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12, sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üstten 2,5 cm, diğerlerinden 2 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Ana metin 5 sayfadan az olmamalı ve 30 sayfayı aşmamalıdır. Metinde paragraf başı yapılmamalıdır.
Ders kitabı boyutu için: 16×24 cm, Word programında, Georgia yazı karakteri ile 10 punto, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12, sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üstten 2,5 cm, diğerlerinden 2 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Ana metin 5 sayfadan az olmamalı ve 30 sayfayı aşmamalıdır. Metinde paragraf başı yapılmamalıdır.
Roman boyutu için: 13,5×21 cm, Word programında, Georgia yazı karakteri ile 9 punto, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 12, sonra 12, satır aralığı en az, değer 14 ile yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üstten 2 cm, diğerlerinden 1,5 cm. boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmamalıdır. Ana metin 5 sayfadan az olmamalı ve 30 sayfayı aşmamalıdır. Metinde paragraf başı yapılmamalıdır.

Dipnot: Dipnotta yer alan bütün bilgiler Georgia normal 8; genel sağa sola yaslı; girinti asılı 1 cm; aralık önce 0 sonra 0, satır aralığı tek ile yazılmalıdır.

Ara başlıklar: Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir ve gerektiği takdirde başlıklar numaralandırılabilir; ancak otomatik numaralandırma yapılmamalıdır. Ara ve alt başlıkların ilk harfi büyük, diğerleri küçük olmalı.

Tablolar ve şekiller: Tabloların numarası ve başlığı bulunmalıdır. Tablolar metin içinde bulunması gereken yerlerde olmalıdır. Şekiller renkli baskıya uygun hazırlanmalıdır. Tablo özellikleri otomatik sığdır; tablo metinleri Georgia normal 9, genel sağa sola yaslı, girinti sol ve sağ 0, aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek ile yazılmalıdır. Şekil numaraları ve adları şeklin hemen altına ortalı şekilde yazılmalıdır.

Resimler: Yüksek çözünürlüklü, baskı kalitesinde taranmış halde metin içerisindeki yerlerinde verilmelidir. Resim adlandırmalarında, şekil ve çizelgelerdeki kurallara uyulmalıdır.

Alıntı, manzume ve göndermeler: Dergimize gönderilecek makalelerde aşağıdaki alıntı, manzume ve gönderme standartlarına uyulmalıdır. Bu kurallara uymayan çalışmalar, düzeltilmesi için yazarına iade edilecektir. Metin içinde birkaç cümleyi geçen alıntı ve manzumeler, Georgia normal 9; genel sağa sola yaslı; girinti sol ve sağ 1 cm; aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek ile yazılmalıdır.

Kaynakça: Metnin sonunda Kaynakça başlığı altında, atıfta bulunulan kaynaklar soyadına göre sıralanmalıdır. Kaynakça için  (Latin yazı sistemli) Georgia normal 10; genel sağa sola yaslı; girinti asılı 1 cm; aralık önce 6 sonra 6 satır aralığı tek uygulanmalıdır. Farklı yazı sistemlerinde kaynakça olsa da Latin yazı sistemli kaynakça talep edilir.

Kaynak gösterme ve kaynakça kuralları için APA düzenine bakınız (http://www.apastyle.org).
 
Bu içerik 10.02.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 606 kez okundu.