e-Books

21. Selim, M. (2024). Muhammed Siddik ZELiLi Sefername (İnceleme, Çeviri Yazı , Dizin). 2. Baskı. Kırklareli: RumeliYA Yayıncılık & Publishing

Resim


20. Yılmaz, Y. (Ed.) (2024). Rumeli Filoloji Yazıları 1. Kırklareli: RumeliYA Yayıncılık & Publishing

Resim

19. Yılmaz, Y. (Ed.) (2024). 6. Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 1. Baskı, İstanbul: RumeliYA Yayıncılık & Publishing, 978-625-94407-6-7

Resim


18. Yılmaz, Y. (Ed.) (2024). 6. Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı. 1. Baskı, İstanbul: RumeliYA Yayıncılık & Publishing, 978-625-99696-9-5

Resim


17. Gedük, S. (Ed.) (2024). Uluslararası Yitip Giden Kültürel Miras Sempozyumu.Kırklareli: RumeliYA Yayıncılık & Publishing


Resim16. Uçak, S. & Bzhalava, E. (Ed.) (2023). Gürcü Türkolojisi Araştırmaları I & Georgian Turkology Studies I. Kırklareli & Erzurum. Fenomen & RumeliYA Yayıncılık & Publishing

Resim
15. Karakulak, N. & Yılmaz, Y. (2023). Renk Adları Etimolojisi. Erzurum & Kırklareli: Fenomen & RumeliYA Yayıncılık & Publishing.
Resim

14. Toktar, S. & Yılmaz, Y. (2023). Kıyafet Adları Etimolojisi. Erzurum & Kırklareli: Fenomen & RumeliYA Yayıncılık & Publishing.
Resim

13
Yılmaz, Y. (Ed.) (2023). Yazıtlardan Dijitale Türkçe: Cumhuriyet’in 100. Yılına Armağan. Erzurum & Kırklareli: Fenomen & RumeliYA.

Yazarlarımız: Ahmet Ali BAYHAN, Atilla DİLEKÇİ, Seher ÇİÇEK, Tufan AYTAÇ, Burcu TAŞ, Sedat ÇETİN, Tufan AYTAÇ, Hasan ALTUNTAŞ, Recep TEKİNARSLAN,  Sibel BARCIN, Enes İLHAN, Ayşe ÖZKAN AKDAĞ, Vildan ÖNCÜL, Sonel BOSNALI, Mehtap ÖZDEN, Göknur GÜNAY, Aliye ÖTEN, İlknur PAÇALI, Cahit EPÇAÇAN, Burcu YAMAN, Güliz ŞAHİN ve Neslihan YÜCELŞEN, Şirvan KALSIN, Özlem FEDAİ, Hasan KARAKÖSE, Recai KIZILTUNÇ, Salih ÖZYURT


Resim


12. Antakyalı, B. E. (2023). Modernist Türk Romanında Depresif ve Nevrotik Karakterlere Psikanalitik Bir Yaklaşım . Kırklareli: RumeliYA & Erzurum: Fenomen

Resim11V. Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu BİLDİRİLER KİTABI

Resim

10. V. Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

Resim
9. Yılmaz, Y. & Çangal, Ö. (Ed.) (2023).  Yurt Dışında Türkoloji ve Türkçe Öğretimi 3:  Dünyada Türkçe Öğretimi . Kırklareli & Erzurum. FENOMEN & RumeliYA Yayıncılık Publishing
Resim8. Yılmaz, Y. & Çangal, Ö. (Ed.) (2023).  Yurt Dışında Türkoloji ve Türkçe Öğretimi 2: Yabancılara Türkçe Öğretimi. Kırklareli &  Erzurum. Fenomen Yayıncılık & RumeliYA Yayıncılık Publishing
Resim7. Yılmaz, Y. & Çangal, Ö. (Ed.) (2023). Yurt Dışında Türkoloji ve Türkçe Öğretimi 1: Türkoloji Çalışmaları. Kırklareli & Erzurum. Fenomen Yayıncılık & RumeliYA Yayıncılık Publishing

Resim6.
 IV. Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu BİLDİRİLER KİTABI

Resim

 

5IV. Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

Resim

4. BAIBU-ICASTIS BOOK OF CONGRESS PROCEEDINGS

Resim
3. BAIBU-ICASTIS BOOK OF ABSTRACTS

Resim 2. III. Rumeli 
[Language, Literature and Translation Studies] Symposium PAPERS BOOK

Resim

1. III. Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI

Resim


 
This content was issued on 22.08.2021 and has been viewed for 842 times.