e-Books

14. Uçak, S. & Bzhalava, E. (Ed.) (2023). Gürcü Türkolojisi Araştırmaları I & Georgian Turkology Studies I. Kırklareli & Erzurum. Fenomen & RumeliYA Yayıncılık & Publishing
Resim

13. Karakulak, N. & Yılmaz, Y. (2023). Renk Adları Etimolojisi. Erzurum & Kırklareli: Fenomen & RumeliYA Yayıncılık & Publishing.
Resim

12. Toktar, S. & Yılmaz, Y. (2023). Kıyafet Adları Etimolojisi. Erzurum & Kırklareli: Fenomen & RumeliYA Yayıncılık & Publishing.
Resim

11. 
Yılmaz, Y. (Ed.) (2023). Yazıtlardan Dijitale Türkçe: Cumhuriyet’in 100. Yılına Armağan. Erzurum & Kırklareli: Fenomen & RumeliYA.

Yazarlarımız: Ahmet Ali BAYHAN, Atilla DİLEKÇİ, Seher ÇİÇEK, Tufan AYTAÇ, Burcu TAŞ, Sedat ÇETİN, Tufan AYTAÇ, Hasan ALTUNTAŞ, Recep TEKİNARSLAN,  Sibel BARCIN, Enes İLHAN, Ayşe ÖZKAN AKDAĞ, Vildan ÖNCÜL, Sonel BOSNALI, Mehtap ÖZDEN, Göknur GÜNAY, Aliye ÖTEN, İlknur PAÇALI, Cahit EPÇAÇAN, Burcu YAMAN, Güliz ŞAHİN ve Neslihan YÜCELŞEN, Şirvan KALSIN, Özlem FEDAİ, Hasan KARAKÖSE, Recai KIZILTUNÇ, Salih ÖZYURT


Resim


10. Antakyalı, B. E. (2023). Modernist Türk Romanında Depresif ve Nevrotik Karakterlere Psikanalitik Bir Yaklaşım . Kırklareli: RumeliYA & Erzurum: Fenomen

Resim9. Yılmaz, Y. (2021). Y A Z M A C A Yazının Eğlencesi. 
2. Baskı, Kırklareli: RumeliYA Yayıncılık & Publishing

Resim


8. V. Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu BİLDİRİLER KİTABI

Resim


7. Yılmaz, Y. & Çangal, Ö. (Ed.) (2023).  Yurt Dışında Türkoloji ve Türkçe Öğretimi 3:  Dünyada Türkçe Öğretimi . Kırklareli & Erzurum. FENOMEN & RumeliYA Yayıncılık Publishing
Resim6. Yılmaz, Y. & Çangal, Ö. (Ed.) (2023).  Yurt Dışında Türkoloji ve Türkçe Öğretimi 2: Yabancılara Türkçe Öğretimi. Kırklareli &  Erzurum. Fenomen Yayıncılık & RumeliYA Yayıncılık Publishing
Resim5. Yılmaz, Y. & Çangal, Ö. (Ed.) (2023). Yurt Dışında Türkoloji ve Türkçe Öğretimi 1: Türkoloji Çalışmaları. Kırklareli & Erzurum. Fenomen Yayıncılık & RumeliYA Yayıncılık Publishing

Resim4.
 IV. Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu BİLDİRİLER KİTABI

Resim
3. BAIBU-ICASTIS BOOK OF CONGRESS PROCEEDINGS

Resim
2. BAIBU-ICASTIS BOOK OF ABSTRACTS

Resim 1. III. Rumeli 
[Language, Literature and Translation Studies] Symposium PAPERS BOOK

Resim 
This content was issued on 22.08.2021 and has been viewed for 671 times.